Худалдаа

Аудио болон Видео дүрс бүхий олон хэрэглэгч нэг дор холбогдох

Дэлгэрэнгүй

өдөр, шөнө харах, зориулалттай өдөр, шөнө

Дэлгэрэнгүй

Онцлох бүтээгдэхүүн

qqq
wwww

Мэдээ, мэдээлэл

НАНО 2017 оны мэдээ, хичээл

-  Цаг бүртгэлийн төхөөрөмж дээр шинэ хэрэглэгч нэмэх хичээл -НАНО -видео

- J-DVR -hard шалгах, бичлэг хийж байгааг харах хичээл –НАНО КАМЕР

-  Монгол цаг бүртгэлийн  програмын хичээл НАНО -видео

-  H-NVR вэб хөтөч –бичлэг ухарааж үзэх-НАНО КАМЕР -зөвлөгөө

-  Цаг бүртгэлийн систем, шинэ түвшинт монгол програм –НАНО -видео

дэлгэрэнгүй
Камерууд ямар ач холбогдолтой вэ?

Замын хөдөлгөөний дүрэм мөрдөхгүйгээс аваар осол гаргах

дэлгэрэнгүй

Зөвлөгөө

Камер

Камер тань гэнэт унтарсан үед авах арга хэмжээ 
Хэвийн ажилж байгаад гэнэт камер тань унтарвал анхаарах зүйл ( Analog camera)

дэлгэрэнгүй